Werving bewoners voor Villa Gewoon Bijzonder

Voor ons wooninitiatief zijn wij gestart met de werving van toekomstige bewoners. Geïnteresseerde ouders van ernstig meervoudig beperkte jongeren (ZEVMB) kunnen zich aanmelden bij de werkgroep Zorg van Villa Gewoon Bijzonder per e-mail: info@villagewoonbijzonder.nl
 

Voor welke doelgroep is de woning bestemd?
Op basis van onze huidige plannen is ons wooninitiatief bestemd voor 10 bewoners. Daarvan zijn inmiddels 4 bewoners bekend.

De woning is bestemd voor kinderen en jongvolwassenen met een zeer ernstige meervoudige beperking (ZEVMB). 

Dat wil zeggen dat bewoners zowel verstandelijk als lichamelijk beperkt zijn. De beperkingen zijn complex en werken interfererend, als gevolg waarvan er een intensieve zorgbehoefte is.

Er is noodzaak tot 24-uurs zorg, verpleging, begeleiding en monitoring. Niet altijd is een diagnose bekend. 
Naast de verstandelijke en lichamelijke beperkingen kunnen er ook zintuiglijke beperkingen zijn, (ernstige) epilepsie en/of een verstoorde prikkelverwerking. 

Dit alles maakt dat er een verhoogd risico is op diverse gezondheidsproblemen en dat maakt de ZEVMB kinderen erg kwetsbaar. 

 

Het zijn kenmerken die de doelgroep ZEVMB omschrijven, er is helaas geen eensluidende definitie voorhanden. Ieder persoon is hierin uniek.
Wilt u meer weten over de kenmerken van ZEVMB, of wat de verschillen zijn met bijvoorbeeld EMB, kijk dan op de website van de landelijke werkgroep #wijzienjewel die in samenwerking met de stichting 2CU, het ministerie van VWS en de RUG (Rijksuniversiteit Groningen) de kenmerken van de ZEVMB-groep heeft beschreven: 

   https://www.wijzienjewel.nl/definitie-van-zevmb


Overige voorwaarden voor toekomstige bewoners en hun ouders:

 • De instapleeftijd is vanaf 16 jaar tot ca. 30 jaar.

 • Nodig is een PGB indicatie van minimaal VG5 of VG8, aangevuld met een meerzorgindicatie. 

 • Is een bewoner <18 jaar dan is leerplichtontheffing nodig.
  Passend onderwijs bieden wij niet, in onze zorgvisie wordt een levenslange ontwikkelingsgerichte zorg en begeleiding omschreven.

 • Betrokken ouders, die graag en enthousiast mee willen helpen de woning te realiseren. Hou er rekening mee dat hier veel tijd en energie in gaat zitten. Het is immers een ouderinitiatief, meedenken en meehelpen is een must.

 • Is de toekomstige bewoner 18+, dan dienen ouders een rechtbankbeschikking te overleggen van curatorschap of bewindvoering.

 • Ouders conformeren zich aan reeds genomen besluiten.

 • Selectie van toekomstige bewoners vindt plaats middels een selectieprotocol (bij uw aanmelding lichten wij dit toe), waarvan een onderzoek door een orthopedagoog onderdeel is. 

   

Denkt u dat uw kind onder onze doelgroep valt en bent u geïnteresseerd of heeft u hier nog vragen over?
Neem dan contact met ons op via: info@villagewoonbijzonder.nl


 

Zorgvisie
Een aantal belangrijke en randvoorwaardelijke eisen zijn beschreven en vastgesteld in onze zorgvisie: 
De zorg en begeleiding is gebaseerd op onze kernwaarden:
Kwaliteit van leven; zorg & begeleiding op maat; en recht op ontwikkeling.
De zorg in de woning wordt betaald uit de PGB-budgetten van de bewoners. (365 dagen per jaar, zonder sluitingsdagen)
Het streven is om de zorg af te nemen van Syndion. Met Syndion is een plan uitgewerkt voor het personeel (inclusief opleidingsniveau’s,

kennis en scholing).
Vanwege de zorgintensiteit is een hoge bezettingsgraad nodig (overdag 3:5/‘snachts 2:10).
Er is en blijft afstemming met en regie door ouders. 
Er vindt dagbesteding in huis of in een naastgelegen pand plaats.
Er komt een wakende nachtwacht (met de wens voor extra ondersteuning met een slapende wacht).
De uiteindelijke exploitatie zal niet geheel uit de PGB-budgetten bekostigd kunnen of mogen worden. Zaken als (klein) onderhoud, schoonmaken, boodschappen doen, wassen en strijken zullen veelal ook door vrijwilligers gedaan worden. 
Vrijwilligers zullen geen zorg- of begeleidingswerkzaamheden voor de bewoners uitvoeren.

Businessplan
Naast de visie op de zorg is er ook een businessplan uitgewerkt voor de realisatie van het pand en de begroting van de toekomstige woonlasten en zaken als (groot) onderhoud van het pand. 

Serieuze belangstellenden kunnen de zorgvisie en/of het businessplan bij ons opvragen.  

Stichting Villa Gewoon Bijzonder

info@villagewoonbijzonder.nl

06- 53 52 53 08

Uw donatie is welkom op:

NL 22 INGB 0007 3798 69

tnv. Stichting Villa Gewoon Bijzonder

Drakenburg 1
3085 XC Rotterdam

KvK: 66593263

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com